Milieuraad

De gemeentelijke milieuraad bestaat in Vleteren al sinds 1995. Sinds 2019 (nieuwe legislatuur) is het hebben van een milieuraad niet meer verplicht.
Het bestuur van Vleteren heeft het bestaan van een milieuraad als positief ervaren en heeft in het begin van de legislatuur beslist dat een milieuraad terug mag worden samengesteld voor de komende legislatuur. 
Daar er geen verplichtingen werden opgelegd vanuit hogere overheden, heeft het bestuur beslist dat iedere inwoner van Vleteren zich kandidaat kan stellen.
De raad bestaat momenteel uit 16 actieve leden, daarnaast zetelt ook de milieuambtenaar en de schepen van milieu in de milieuraad.

Binnen de milieuraad zijn drie werkgroepen actief. De natuurwerkgroep staat in voor de controle van de subsidieaanvragen Onderhoud van KLE. De vogelwerkgroep staat in voor de bescherming van bijzondere vogels in het bijzonder de kerkuil, de torenvalk, de steenuil en de huiszwaluw.
De laatste werkgroep is de werkgroep Paddenpoel. De paddenpoel is een natuurlijke poel met een ingerichte blokhut. Twee gidsen verwelkomen bij de Paddenpoel allerhande groepen (scholen, verenigingen,...). De twee gidsen informeren de bezoeker rond het leven in en rond het water.
De milieuraad beschikt over een jaarlijkse werkingstoelage van 2.000euro.
 

Overzicht van de leden:
 

Naam Adres Vertegenwoordiger van
Bart Lameire Nachtegaalstraat 5 VOKA
Benny Pauwels Hoflandstraat 3 Davidsfonds
Bram Coppein Vlasbloemstraat 8 Schepen van milieu
Carlo Dejaegher Woestenstraat 34 Landbouwvereniging
Dirk Sucaet Zwijnlandstraat 2 Vleteren Actief
Dirk Waeyaert Krombekestraat 2 Natuurpunt
Dries Moeyaert Keiweg 7 Oudercomité Klavertje 3
Gilbert Liefooghe Keiweg 2 Vogelbescherming Vlaanderen
Jan Kemps Oostvleterendorp 4 Natuurpunt
Jasmien Van Lerberghe Kruisboomstraat 7 Geïnteresseerde burger (JNM, opleiding groenmanagement)
José Marchand Martin Vandewynckelstraat 3 Natuurgids, Natuurpunt, compostmeester
Josette Geldof Warandestraat 8 Geïnteresseerde burger
Karel Coene Burgweg 15  
Kristien Notebaert Kallestraat 6 KVLV
Lien Vlamynck   Milieuambtenaar
Marc Van Litsenburgh Oostvleterenstraat 65a Geïnteresseerde burger
Marleen Lebbe Burgweg 17 Geïnteresseerde burger
Martin Demolder Kraaistraat 4 ABS


 

Dienst Milieu
Veurnestraat 4
8640 Oostvleteren
België
057 40 93 28
Gesloten
09:00 - 12:30
13:30 - 16:30
09:00 - 12:30
13:30 - 16:30
09:00 - 12:30
13:30 - 16:30
09:00 - 12:30
13:30 - 16:30
09:00 - 12:30
13:30 - 16:30
Gesloten