Energie

Energielening

Leen aan max. 2% voor energiebesparende maatregelen in je woning!

Energie neemt steeds een grotere hap uit het huishoudelijk budget. Nochtans kunt U met allerhande investeringen flink wat besparen op uw energiefactuur. Sommige energiebesparende maatregelen verdienen zich zelf vroeg of laat terug. Ondermeer dankzij premies en fiscale voordelen van verschillende overheden. De werken om uw energieverbruik te verminderen, vragen echter vaak serieuze investeringen waarvan U slechts geleidelijk de vruchten kan plukken. Aangezien niet iedereen over de financiële reserves beschikt om de investering uit te voeren, willen wij U alvast op weg helpen.

Met een energielening kan je werken financieren waardoor je energie zal besparen in je woning. Je kan maximum 10.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van maximaal 5 jaar.

De lening moet dienen om een aantal structurele energiebesparende maatregelen te financieren zoals het plaatsen van dakisolatie (zie hieronder), hoogrendementsglas, energiezuinige verwarmingsketels, zonneboiler,….

U kunt bij het OCMW (zitdag Habito)  terecht om een lening aan te vragen tot 10.000 euro met een max. interestvoet van 2%.

Voor bepaalde (kwetsbare) doelgroepen, is de lening zelfs renteloos. Dit wil zeggen dat de intrest 0% bedraagt. Het gaat om volgende doelgroepen:

 • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
 • personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 18.002,48 €, verhoogd met 3.332,74 € euro per gezinslid dat niet de aanvrager is;
 • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
 • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
 • eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor) aan mensen uit deze doelgroep.

Iedereen kan een energielening krijgen voor de woning die hij/zij verhuurt of bewoont. De woning moet dienen als hoofdverblijfplaats en moet zich situeren op  het grondgebied . Er is geen inkomensgrens maar wie het financieel moeilijk heeft, kan beroep doen op extra ondersteuning.

Op de zitdag van Habito kan iedere burger terecht voor meer info of om een kredietaanvraagformulier af te halen en in te vullen.

Energiescans

De distributienetbeheerder Eandis (voor elektriciteit) heeft een aantal sociale openbare dienstverplichtingen. Eén daarvan is het (laten) uitvoeren van huishoudelijke energiescans.

Voor deze doelgroep is de energiescan helemaal gratis:

 • Personen die recht hebben op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas;
 • Een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas heeft;
 • Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (code van het ziekenfonds op klevertje eindigt op 1);
 • Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 18.002,48 € (verhoogd met 3.332,74 euro per persoon ten laste);
 • Personen in schuldbemiddeling of in collectieve schuldregeling;
 • Personen die door het OCMW worden begeleid omwille van moeilijkheden met het betalen van energiefacturen;
 • Personen die een woning huren van een sociaal verhuurkantoor of sociale huisvestingsmaatschappij;
 • Personen die een woning huren bij een OCMW of lokaal bestuur;
 • Personen die een woning huren op de private huurmarkt met een geregistreerde huurprijs van max. € 450;
 • Personen waarvoor een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit werd ingediend bij de Lokale Adviescommissie.

Om deze energiescans uit te voeren werkt ons OCMW samen met Habito, sociale huisvestingsmaatschappijen en andere toeleiders/intermediairen.

Dakisolatie

Ben je ervan overtuigd dat je dringend je dak moet laten isoleren, maar weet je niet hoe je dit moet aanpakken, maak dan een afspraak met Habito voor de uitwerking van een concreet stappenplan.

Hoe moet je je dak isoleren, wie kan de werken uitvoeren, hoe moet je dat financieren, welke premies kan je krijgen en hoe moet je dat alles aanvragen? Neem gerust contact op met Habito of kom naar der wekelijkse zitdag, elke woensdag van 9-12 uur in het OCMW. Habito helpt je graag verder!

Alle informatie over dakisolatie en premies vind je trouwens ook op www.energiesparen.be of bel het gratis nummer 1700.

Stookoliepremies

Voor wie:
Gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsuitkering.
Gezinnen met een laag inkomen.
Personen met schuldenoverlast.

De toelage heeft betrekking op:
Woningen verwarmd met huisbrandolie.
Woningen verwarmd met verwarmingspetroleum (type c).
Woningen verwarmd met bulkpropaangas.

Opgelet! Verwarming met aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet of propaangas en butaangas in gasflessen komen niet in aanmerking.

Aanvraag
Kom binnen de 60 dagen na levering langs met je factuur op de sociale dienst van het OCMW om de toelage aan te vragen.

Link naar stookoliefonds

Dienst Burgerzaken
Veurnestraat 4
8640 Oostvleteren
België
057 40 93 26
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
13:30 - 16:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
Gesloten